• Category : SLUŽBY

Byt, rodinný dom, kancelárske priestory či komerčné interiéry pre služby a obchod –  prvým krokom pre naplnenie vašich predstáv je návrh interiéru, vďaka ktorému získate základnú predstavu o členení priestoru, rozmiestnení zariadenia a o materiálovom a farebnom riešení.

V interiérovej štúdii kladieme dôraz na kvalitnú dispozíciu a správnu mieru prepojenia priestorov. Cieľom je ich efektívne a funkčné využitie. Pri návrhu interiéru vytvárame jeho celkovú koncepciu s dôrazom na výsledný pocit z priestoru.

Ten vám pri konzultáciách približujeme pomocou 3D modelov, z ktorých následne vytvárame základný výstup pre návrh interiéru – vizualizácie. Jeden z príkladov vizualizácií pre štúdiu interiéru si môžete pozrieť na tomto odkaze – interiér rodinného domu v Piešťanoch