PRAGUE

V A U

Vitko & Vitková - Architekti - Urbanisti

PROFIL

Po štúdiu na FA STU a Politecnico di Milano sme sa okrem vlastnej tvorby podieľali na rôznych projektoch v spolupráci s kvalitnými architektonickými ateliérmi. Pri našej práci ponúkame zodpovednosť a komunikatívnosť, máme radi výzvy a vždy tvoríme s nadšením.

ING. ARCH. SILVIA VITKOVÁ
Ing. arch. Silvia Vitková - Vitko & Vitková Architekti a Urbanisti
2017-

VAUarchitects

autorské projekty Vitko & Vitková Architekti a Urbanisti
2016-2018

Prax, ateliér Rudohradsky, Bratislava

interiérový dizajn, projekty interiéru, realizácia a dohľad, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty
2016-2014

Ateliér JaOnMi Creatures, Bratislava

architektúra, interiérový dizajn, scénografia
2015

Nominácia na Cenu prof. Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu

vedúci práce Ing. arch. Ľubomír Závodný, FA STU
2015

STU v Bratislave, Fakulta Architektúry

titul Ing. arch. v odbore Architektúra
2014

Politecnico di Milano

1. rok Master of Science, Scuola di Architettura e Società
2013-2014

Prax u autorizovaného architekta, Levice

interiérový a bytový dizajn, vizualizácie, 3D modely
ING. ARCH. ĽUDOVÍT VITKO
Ing. arch. Ľudovít Vitko - Vitko & Vitková Architekti a Urbanisti
2018-

Autorizovaný architekt SKA

zápis do Zoznamu autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov, reg. číslo: 2438 AA
2017-

VAUarchitects

autorské projekty Vitko & Vitková Architekti a Urbanisti
2014-2019

Prax, AVK architects, Bratislava

súťaže, urbanistické štúdie, projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty
2015

Cena prof. Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu

odmena PRO HUMA, vedúci práce Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., FA STU
2015

STU v Bratislave, Fakulta Architektúry

titul Ing. arch. v odbore Architektúra
2014

Politecnico di Milano

1. rok Master of Science, Scuola di Architettura e Società
2013-2017

Prax u autorizovaného architekta, Piešťany

projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vizualizácie, 3D modely