PRAGUE
Kontakt - pôsobíme najmä v mestách Bratislava, Piešťany, Levice
KONTAKT

Dohodnite si s nami stretnutie

Veríme, že Vás naša tvorba a ponuka služieb oslovila. Kontaktujte nás a vytvorme spolu základ pre nové úspešné partnerstvo.

ING.ARCH. SILVIA VITKOVÁ

IČO: 48318574

Šándorova 3197/1, 821 03, Bratislava

ŽR Okresného úradu Bratislava, č. 420-28610

ING.ARCH. ĽUDOVÍT VITKO

IČO: 48342823

Šándorova 3197/1, 821 03, Bratislava

Zoznam autorizovaných architektov SKA, reg. číslo: 2438 AA

https://www.komarch.sk/