• Category : SLUŽBY

Základnou vlastnosťou každého kvalitného návrhu by mala byť zrozumiteľnosť a ponuka jednoznačnej, čitateľnej vízie. To je hlavný dôvod, prečo vždy tvoríme s využitím 3D modelov, ktoré prehľadným a názorným spôsobom zlepšujú spoločnú diskusiu. Vďaka nim získate jasnú predstavu o navrhovanom priestore a jeho proporciách. Následne vytvorené vizualizácie ešte podrobnejšie prezentujú použité materiály a farebnosť a približujú vám celkový výraz návrhu.

Spracovanie vizualizácií interiéru a exteriéru ponúkame aj ako samostatnú službu pre marketingové a prezentačné účely. Sú však bežnou súčasťou našich návrhov interiéru, architektonických a urbanistických štúdií. Jeden z príkladov exteriérových vizualizácií našich návrhov si môžete pozrieť na tomto odkaze – Rodinný dom Ivanka pri Dunaji