• Category : SLUŽBY

Ide o rozpracovanie interiérovej štúdie do realizačnej podrobnosti, pre potreby nacenenia a realizácie. Projekt interiéru podrobne špecifikuje všetky jeho časti – typové, či navrhnuté na mieru. Cieľom je detailné rozkreslenie jednotlivých častí interiéru pri zachovaní ucelenej koncepcie načrtnutej v štúdii. Vďaka projektu je váš interiér premyslený od celkového výrazu po precízne detaily.