• Category : SLUŽBY

Každý kvalitný návrh by mal byť zrozumiteľný a ponúkať jednoznačnú, čitateľnú víziu. To je hlavný dôvod, prečo vždy tvoríme s využitím 3D modelov, ktoré prehľadným a názorným spôsobom zlepšujú spoločnú diskusiu. Vďaka nim získate jasnú predstavu o navrhovanom priestore a jeho proporciách. Následne vytvorené vizualizácie ešte podrobnejšie prezentujú použité materiály a farebnosť a približujú vám celkový výraz návrhu.

Spracovanie vizualizácií interiéru a exteriéru ponúkame aj ako samostatnú službu pre marketingové a prezentačné účely. Sú však bežnou súčasťou našich návrhov interiéru, architektonických a urbanistických štúdií. Niektoré z príkladov exteriérových vizualizácií našich návrhov si môžete pozrieť na týchto odkazoch – Rodinný dom na úzkom pozemku, Konverzia kancelárskeho objektu