• Category : SLUŽBY

Na základe štúdie vypracujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie v obsahu a rozsahu stanovenom platnou legislatívou.