• Category : SLUŽBY

Počas realizácie stavby alebo interiéru ponúkame organizačnú a odbornú spoluprácu – autorský dohľad pri koordinácii realizácie stavby. Súčasťou je kontrola dodávok a vykonaných prác, poskytovanie konzultácií dodávateľovi stavby k spracovanej projektovej dokumentácii a k prípadným navrhovaným zmenám v porovnaní so schváleným projektom. Cieľom je organizačná podpora klientovi, ochrana jeho záujmov a kontrola kvality a súladu zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie alebo realizačným projektom.