PRAGUE

Bicykle v galérii

  • Zdroj : PROJEKT - 02/2021 Interiéry s geniom loci
  • Dátum :

časopis PROJEKT 02/2021: INTERIÉRY S GENIOM LOCI

z recenzie Showroomu MTBIKER: Bicykle v galérii (Text: Peter Daniel)

Koncept obchodu a výdajne e-shopu nasleduje modulárnu prísnosť starej továrne. Do prevýšeného priestoru, uzavretého štyrmi plytkými klenbovými poľami, autori vložili veľkorysý predajný pult a za ním jednoduchý kubus s funkciou úložných priestorov z vonkajšej strany a skladu z vnútra. Z pravej strany je vyčlenený čakací priestor, za ním prevýšená rokovačka, ktorú z haly vymedzuje subtílna zasklená stena. Po ľavej strane kubusu je schodisko na poschodie a jednoduchý otvorený záliv servisu. Na poschodí sú umiestnené kancelárske sedenie a presklená miestnosť, ktorá je pokračovaním hmoty rokovačky. Tu prebieha individuálne nastavovanie bicykla pre zákazníka.

Stojac pred pultom som si uvedomil jednoduchú kompozí ciu troch plánov, každý so svojským zvislým rastrom, ktoré uvidí bežný zákazník čakajúci na vybavenie. Prvý tvorí vrúbkovaný pult. V druhom pláne, nad ním, je jednoduchá textúra oceľového zábradlia. V treťom zas nariasený biely záves za ustúpenou zasklenou stenou, ktorý poskytuje intimitu miestnosti na poschodí.