PRAGUE

Odmena PRO HUMA

Cena profesora Jozefa Lacka 2014/2015 Odmena PRO HUMA
  • Zdroj : ASB.sk - architektúra, stavebníctvo, biznis
  • Dátum : 2015/12

Celý článok na portáli asb.sk

Odmena PRO HUMA
Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia
Ing. arch. Ľudovít VITKO /FA STU Bratislava
názov diplomovej práce: Pamiatková obnova a adaptácia Ružového mlyna v Piešťanoch
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

Z hodnotenia poroty:
Záchrana industriálneho dedičstva je v slovenských pomeroch viac ako aktuálna či lepšie povedané akútna. Dobrý základ vytvoril už preddiplomový projekt, v ktorom boli zadefinované základné problémy urbanisticko-prevádzkových vzťahov celého bývalého priemyselného bloku. Vhodne boli určené architektonicky hodnotné objekty s potrebou ich revitalizácie a objekty, ktoré je nutné v záujme optimálneho využitia, humanizácie odstrániť. Mlyn je očistený od nevhodných mladších prístavieb. Podstatou kvality riešenia je hľadanie optimálnej funkčnej náplne a využitia industriálnej pamiatky.

Odmena PRO HUMA Ludovit Vitko Cena profesora Jozefa Lacka