• Category : SLUŽBY

Štúdia je prvým dôležitým krokom, pri ktorom v širších aj užších súvislostiach preverujeme všetky vaše požiadavky. Dávame im konkrétnu priestorovú podobu, a teda názornú predstavu a jasnú víziu pre vás. Urbanistická či architektonická štúdia slúži aj ako podklad pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie.