• Category : SLUŽBY

Realizačný projekt je dôležitým východiskom pre nacenenie a realizáciu stavby. Ide o podrobnú projektovú dokumentáciu doplnenú o výpisy a detaily. Spolu s položkovým rozpočtom tvorí jednoznačný podklad pre dodávateľa stavby.