PRAGUE

Osvetlenie a jeho miesto v návrhu

Showroom MTBIKER Bratislava, nábytok na mieru, bike wall, VAUarchitects
  • Zdroj : Smart Light - svetelné riešenia na mieru
  • Dátum :

Celý rozhovor na webe Smart Light

Interiérom vytvárate nový priestor pre život a v ňom má osvetlenie nezameniteľnú úlohu. Bez ohľadu na rôznu funkčnú náplň a rozličné množstvo času, ktorý v priestore trávite – svetlo je podstatné pre jeho správne užívanie, ale aj pocit a atmosféru, ktorú v každom prostredí zažívate.

Popri tomto zmyslovom základe sa na to môžeme pozrieť aj pragmaticky – investujme viac času a zdrojov do výberu vstavanej a pre funkčnosť a život podstatnej časti interiéru, než do doplnku, ľahko nahraditeľného, mobilného a užívaním opotrebovateľného prvku.

A to platí nielen pri prednosti svietidiel pred niektorými inými prvkami zariadenia, ale aj pri hierarchii svietidiel navzájom. V našich návrhoch si vždy určíme, ktoré svietidlo je popri svojej funkcii zároveň dominantným prvkom, prípadne pôsobí v interiéri ako dôležitý akcent. Iné svietidlá môžu byť čisto utilitárne, dizajnovo sa majú strácať, ale predsa ich chceme trvácne a s príjemným svetelným zdrojom.

Je dôležité vedieť, čo priestor vytvára, čo ho len dotvára a v akej miere – tam často nájdeme aj odpoveď aký podiel času, tvorivého úsilia a rozpočtu máme načo vyhradiť.